top of page

Nieuwbouw: na het e-peil, de meegroeiscore?


De Vlaamse bevolking veroudert in een snel tempo. De komende jaren zal het aantal senioren en hoogbejaarden fel toenemen. Daartegenover staat dat 40 tot 80% van het huidige woningenbestand in Vlaanderen, absoluut niet is aangepast aan de verouderende bewoners. Misschien is het tijd om na het E-peil en vereisten met betrekking op isolatie en ventilatie ook te gaan nadenken over een soort ‘meegroeiscore’ voor elke woning.

Tussen 2017 en 2060 stijgt het aantal 60 plussers van 26 naar 31% van de totale bevolking. Bij 80 plussers is er zelfs sprake van een bijna verdubbeling, van 6 naar 11%. Uit een studie uit 2007 blijkt dat 96% van alle 60 plussers liefst zolang mogelijk in de eigen woning blijft wonen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit percentage ondertussen zou afgenomen zijn.

Dit gegeven heeft zeker ook een impact op de groei van het aantal eenpersoonsgezinnen. Tegen 2060 zal de helft van de Vlaamse huishoudens uit één persoon bestaan. Ook daar moeten we bij het ontwerpen en de bouw van nieuwe woningen rekening mee houden. Gaan we naar kleinere woningen die gemakkelijk ombouwbaar zijn?

De ‘meegroeiscore’ zou kunnen aangeven in hoeverre een woning aangepast is om ‘mee te evolueren’ met de wijzigende vereisten van de bewoners. Wanneer hierbij van bij de bouw van een nieuw huis immers rekening mee wordt gehouden, is het later eenvoudig(er) om de woning aan te passen aan de noden van dat moment. Denk bijvoorbeeld maar aan:

• Het vermijden van onnodige niveauverschillen en drempels tussen de kamers

• Brede deuren (85 cm) en gangen (100cm) ruim genoeg voor rolstoel of kinderwagen

• Een rechte trap, waarop later een traplift kan worden geplaatst.

• Een slimme indeling van de woning zodanig dat kamers later een nieuwe functie kunnen krijgen. De garage kan een slaapkamer met berging worden, een werkkamer of berging kan omgevormd worden tot een badkamer indien reeds aansluitingen werden voorzien.

Misschien kan de woning wel dusdanig in elkaar zitten dat van de bovenverdieping een apart verblijf kan worden gemaakt, waaruit later eventueel extra huurinkomsten kunnen worden gehaald door de ouder wordende eigenaar. Zeker meegenomen voor wie over een klein(er) pensioen beschikt.

De snel verouderende bevolking stelt de bouwsector voor een aantal grote uitdagingen. Het zijn kansen voor bedrijven die flexibele oplossingen zoeken om met dit demografische gegeven om te gaan.

Moet de overheid de bouwsector ertoe aansporen om initiatieven in deze richting te nemen door aan elke nieuwbouwwoning of appartement een verplichte ‘meegroeiscore’ te geven? Misschien niet, maar de vraag bevat alvast voldoende voer om er een ernstig debat over te voeren.

Elk artikel wordt in eigen naam geschreven, en kan niet als standpunt worden aanzien van eender welk bedrijf of organisatie.

Recente Posts
Archief
Zoek
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page